سلام

از مدتی پیش قصد داشتم که یک وبلاگ برای ثبت فعالیت های روزانه ام ثبت کنم. چون مدتیه که کنترل زندگی از دستم در رفته و نمی تونم وقتم رو درست تنظیم کنم. قبلا من زندگی رو دنبال خودم می کشیدم اما مدتیه که زندگی داره منو دنبال خودش می کشه.نه که فکر کنید قبلا خیلی منظم بودم و کارامو سر ساعت انجام می دادم ها اما می دونستم که دارم چه کار می کنم. همیشه یه عالمه کار رو باهم انجام می دادم طوریکه خیلی از اطرافیانم تعجب می کردن که من چه طوری این کارو می کنم. اما حالا برای تنظیم سه تا فعالیت اصلی : درس ، کار و کار خونه دچار مشکل شدم !

 می خوام هر شب کار هایی رو که برای هر کدوم از این سه تا موضوع اصلی در طول روز انجام دادم ثبت کنم تا ببینم که من دارم چه کار می کنم که هم خسته هستم و هم کارام پیش نمیره!

غیر از این موضوع، آدم گاهی احتیاج به یک غردونی داره که بره اونجا و غر بزنه ! من غر های روزانه ام رو هم اینجا خواهم زد!

خوب اگر چیزه دیگه ای هم به نظرم برسه بعدا می گم . فعلا بای