1. خیلی وقته که اینجا هیچی ننوشتم. از موقعی که عضو برنامه های ما شدم هر هفته برنامه هام رو اونجا نوشتم ولی اینجا فراموش شده.

  2.  یواش یواش دارم استرس می گیرم که کارام تموم میشه یا نه.

  3.  یکم از درس خوندن خسته شدم و به همین خاطر هم سرعتم کم شده.

  4. نگران یک موضوعی هستم که امیدوارم به خیر بگذره.

  5. دلم می خواد برم دانشگاه دوره کارشناسیم ولی غیرتم اجازه نمیده . یعنی به خودم قول دادم وقتی برم اونجا که یک نتیجه خوب از امتحان گرفته باشم.

  6. دلم برای شبنم خیلی تنگ شده.

  7. دلم برای شرکت هم تنگ شده. 2 هفته است که نرفتم شرکت. دیروز مدیر عاملم زنگ زد گفت ما رو نمی بینی خوشی؟ خوب دودر می کنی نمیای . آخه قرار بود هفته ای یک روز اگر کارم داشت برم.

  8. محتاج دعا هستم خیلییییییییییییییییی