سلام

امروز سالروز درگذشت آقای فضلی یکی از بهترین معلمهای من در دوران دبیرستانه.

کسی که وجودش یکی از اثرگذارترین وجود ها در زندگیم بوده و هست و از دست دادنش یکی از غیر منتظره ترین و تلخ ترین اتفاقات زندگیمه.

روحش شاد و یادش گرامی