امروز اولین سالروز درگذشت مادرشوهرم عزیزمه.

روحش شاد و یادش گرامی